Livs.se

2019-11-04 kl 10.16

Se Facken inom industrins presskonferens live kl 13:00

Idag, måndag den 4 november, presenterar Facken inom industrin det gemensamma lönekravet inför 2020 års avtalsrörelse. Företrädare för de fem förbunden berättar om bedömningarna som ligger till grund för kravet, samt redogör för de övriga delarna i den gemensamma avtalsplattformen. Förutom Livsmedelsarbetareförbundet ingår även IF Metall, GS, Unionen och Sveriges ingenjörer i Facken inom industrin.

Du kan se presskonferensen live här.

Presskonferens Facken inom industrin