Livs.se

2010-03-07 kl 12.57

Livs säger nej till avtalsförslag

Livsmedelsarbetareförbundet avvisade idag, söndagen den 7 mars, de opartiska ordförandenas hemställan om nytt avtal för ca 30 000 livsmedelsarbetare.

– Vi är inte alls nöjda med förslaget, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson i en kommentar.

– Vi vill kraftigt understryka att frågan om att arbetsgivarnas möjlighet att med inhyrd personal kunna ”runda” företrädesrätten i LAS måste lösas om ett nytt avtal ska kunna ingås före den 31 mars, fortsatte Nilsson.

– Vidare är den föreslagna löneökningsnivån alldeles för låg, avslutar Nilsson.

Livsmedelsarbetareförbundet organiserar drygt 30 000 arbetare inom bland annat slakterier, mejerier, bagerier och konservindustrin.

Övriga fackförbund i ”Facken inom industrin”, GS, IF Metall; Pappers Sveriges Ingenjörer och Unionen avvisade också avtalsförslagen