Livs.se

2015-12-04 kl 11.23

Livsmedelsarbetareförbundet välkomnar att regeringen skiljer på snus och cigaretter

Igår överlämnade folkhälsominister Gabriel Wikström lagrådsremissen Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv till lagrådet. Av lagrådsremissen framgår att regeringen vill fokusera införlivandet av tobaksproduktdirektivet och sin kommande proposition på att minska rökningen genom en skärpning av tobakslagen. För det som ligger många svenskar varmt om hjärtat, snuset, så innehåller dagens lagförslag inga förändringar.

— Det är glädjande att regeringen anser att snus är undantaget från vad EU ska reglera som det var tänkt från det att Sverige blev medlemmar i EU.  Det här innebär att vi inte behöver oroa oss för de tvåtusen industrijobb på orter som redan i dag har hög arbetslöshet. Våra medlemmar kan fortsätta producera snus under världens hårdaste livsmedelslagstiftning, säger Hans-Olof Nilsson, Livsmedelsarbetareförbundets ordförande.

Inför regeringens propositionsskrivande har frågan om smakmärkning på alla typer av tobaksförpackningar utretts samt huruvida snus ska klassas som en tobaksprodukt istället för en livsmedelsprodukt som idag är fallet.

Genom att klassas som en livsmedelsprodukt lyder svenska snustillverkare under världens mest heltäckande och stränga tillverkningsreglering av rökfria tobaksprodukter. Liksom alla andra tillverkare inom livsmedelsindustrin, har snustillverkaren skyldighet att ha en innehållsförteckning och ange innehållet i produkten. För att underlätta för konsumenterna står smaken på snuset tydligt angivet på dosan. Att censurera den informationen hade varit att medvetet försvåra för kunderna och handeln.