Livs.se

2022-12-21 kl 14.03

Livs har överlämnat avtalskraven

Idag har Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen växlat avtalskrav. Målsättningen är att teckna nya kollektivavtal innan de nuvarande löper ut den 31 mars 2023.

- Våra avtalskrav är ett resultat av ett intensivt förberedelsearbete under hösten tillsammans med våra förhandlingsdelegationer och Facken inom industrin. Efter helgerna går vi in i skarpa förhandlingar med fokus på löneökningar och förbättrade villkor för livsmedelsarbetarna, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.

Livs avtalskrav i korthet:

  • Ett löneutrymme om 4,4%, lägst 1 192 kr motsvarar på Livs område en löneökning på 1 284 kr per månad.
  • Varje individ ska garanteras en löneökning på 513 kr per månad och resterande del utgör en lönepott som fördelas i lokala löneförhandlingar.
  • Lägsta löner/minimilöner i avtalen ska höjas med 1 600 kr per månad.
  • Ytterligare avsättningar till arbetstidsförkortning/deltidspension ska göras.
  • Arbetstidsscheman ska förhandlas minst fyra veckor i förväg och upprättas för längre perioder. 
  • Fasta ersättningar ska höjas med 4,4%.

- Våra krav är väl avvägda utifrån de ekonomiska bedömningar vi gör. Konkurrenskraften har stärkts, industrins lönsamhet är god och sysselsättningen är hög. Det finns goda förutsättningar för bra löneökningar till våra medlemmar, säger Eva Guovelin.

Kraven i sin helhet finns att läsa här.

På ovanstående bild syns från vänster Solweig Larsson, tredje ordförande Livs, Jolan Wennberg, andre ordförande Livs, Eva Guovelin, förbundsordförande Livs, Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, Henrik van Rijswijk, förhandlingschef Livsmedelsföretagen.