Livs.se

2015-12-21 kl 10.16

Sunsalat har tecknat kollektivavtal. Livsmedelsarbetareförbundet avbryter blockaden

Fredagen den 18 december tecknade företaget Sunsalat kollektivavtal med Livsmedelsarbetareförbundet i samband med ett möte arrangerat av Medlingsinstitutet. Det innebär att Livs med omedelbar verkan avbryter blockaden som riktats mot Sunsalat sedan den 9 november. Kollektivavtalet som nu tecknats gäller från och med 1 januari 2016. 

— Självklart är det ett mycket viktigt steg, säger Benny Kolnby, ombudsman på Livsmedelsarbetareförbundet i Malmö. Både för att de anställda på Sunsalat ska ha drägliga villkor men också för branschen som sådan. Jobben i livsmedelsindustrin ska vara schysta jobb och det är något endast kollektivavtalen kan garantera.

Kollektivavtalet reglerar två typer av frågor: löner och allmänna villkor. Regleringen av löner handlar om lönenivåer, ob-tillägg, övertidstillägg, helglön, semesterlön, försäkringar, pensioner mm. Allmänna villkor handlar om det som inte är löner. Det kan vara anställningsformer, arbetstider, arbetsmiljö och utbildning av personalen.

Livs konfliktåtgärder mot Sunsalat vilar till dess att kollektivavtalet träder i kraft.

Sunsalat producerar färdigmat som i huvudsak säljs på den danska marknaden.