Livs.se

2019-08-23 kl 09.04

Inbetalningar via autogiro har dragits för tidigt

Medlemmar med autogiro har natten till den 23 augusti av misstag fått sin medlemsavgift dragen. I nuläget vet vi inte hur många som är berörda av detta. Medlemsavgiften skulle egentligen ha dragits den 28 augusti.

För de medlemmar där dragning inte kunnat utföras kommer ytterligare ett försök till dragning att ske natten till den 26 augusti. Detta drag går tyvärr inte att stoppa.

I de fall medlemsavgiften för augusti har blivit dragen den 23 eller 26 augusti görs självklart inget ytterligare drag för denna månad utan nästa inbetalning av medlemsavgift via autogiro blir den 30 september.

Livs beklagar det inträffade och gör allt för att det inte ska hända igen.