Livs.se

2010-05-17 kl 13.26

Livs återtar sina sympativarsel i och med att HRF tecknat nytt avtal

Hotell- och Restaurangfacket tackar Livsmedelsarbetareförbundet och deras medlemmar för det stöd som förbundet snabbt och resolut tog beslut om när vi varslade om sympatiåtgärder.

För oss Livsmedelsarbetare har det varit en självklarhet att visa solidaritet med Hotell- och Restaurangfackets medlemmar för att få till stånd ett nytt avtal, säger Livs andre ordförande Gerald Lindberg.

Livs hade varslat om stopp av leveranser av dryckesvaror och återtagande av tomgods från och med måndagen den 24 maj till de arbetsplatser som omfattades av konflikten. Varslen dras nu tillbaka då parterna enats om ett nytt avtal.