Livs.se

2008-07-10 kl 09.43

Ifrågasätter massflexibilisering

Livsmedelsarbetare i Pakistan ifrågasätter massflexibilisering i samband med försäljning av Unilever-dotterföretag.

År 2004 sålde Unilever Pakistan sin varumärkesfabrik Dalda, som tillverkar matoljor och fetter i Karachi till en grupp av f d företagsledare. Dessa grundade ett företag som heter Dalda Foods (Pvt.) Limited. Medan konkurrensen ständigt växer i matoljesektorn har Daldas ledning varit i färd med att aktivt tillämpa det man lärde sig vid Unilever: köp upp konkurrenterna och minska antalet fast anställda och det potentiella fackliga inflytandet till ett absolut minimum. Tidigare i år köpte Dalda aktiemajoriteten i det rivaliserande företaget Wazir Ali. De anställda ifrågasätter nu det faktum att bemanningsfirmornas personal förvägras rättigheter. De för kampen genom en nygrundad facklig organisation.

Läs mer på IULs hemsida >>