Livs.se

2016-05-12 kl 12.00

Livs stödjer GS strejkvarsel

Livsmedelsarbetareförbundet uttalar sitt stöd för det strejkvarsel som GS lagt mot Almega Medieföretagen. Anledningen till varslet är att arbetsgivaren vägrar teckna kollektivavtal som innehåller ett reformerat minimilönsystem och rätt till deltid för arbetstagare som fyllt 60 år.

– Rätten att välja kortare arbetstid när man fyllt 60 är något vi betraktar som en självklarhet i ett modernt arbetsliv, säger Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson.

Den 6 maj varslade GS arbetsgivarorganisationen Almega Medieföretagen om strejk vid tre av deras medlemsföretags anläggningar. Strejken blir, om inte parterna kommer överens om ett avtal, verklighet den 18 maj kl. 12.00.