Livs.se

2023-03-31 kl 21.42

Facken inom industrin säger ja till nya avtal på 2 år

Ett nytt avtal för industrin är nu klart. Avtalet ger löneökningar för livsmedelsarbetarna på 1200 kr per månad det första avtalsåret och 981 kr det andra året. Det totala avtalsvärdet är 7,4%.

- Även om vi aldrig ställt kraven utifrån att kompensera för den extremt höga inflationen har självklart nivån varit extra viktig den här avtalsrörelsen, säger Eva Guovelin, Livsmedelsarbetareförbundets ordförande. Det känns därför bra att vi har nått en överenskommelse med nivåer som är de högsta i Industriavtalets historia.

Första året sker en extra satsning på avtalens lägsta löner och andra året finns låglönesatsningen med.

- En livsmedelsarbetare som går på avtalets lägsta lön får en löneökning med över 2300 kr under avtalsperioden. Det är otroligt viktigt och givetvis något som känns extra bra, säger Eva Guovelin. Det är de lågavlönade som drabbas värst när inflationen är hög.

Avtalet är på två år.

- Vår bedömning är att ett tvåårigt avtal bidrar till att få ner inflationen snabbare, säger Eva Guovelin. Det har funnits med i våra avväganden tillsammans med nivån förstås.

Här kan du läsa Facken inom industrins gemensamma pressmeddelande.

Här kan du se Facken inom industrins gemensamma presskonferens: