Livs.se

2018-10-01 kl 06.15

Finska Livs utlyser politisk strejk!

Livsmedelsarbetareförbundet stödjer fackförbundet SEL, den finska motsvarigheten till Livs, och de 4500 livsmedelsarbetare  i Finland som genom en politisk strejk den 3 oktober står upp för anställningstryggheten.

– Vi står helt bakom SEL i deras ståndpunkt att inte acceptera en försvagning av ett skydd som är av avgörande betydelse för arbetstagarna. Det är ett angrepp på anställningstryggheten och även ett angrepp på den fackliga organisationen säger Jolan Wennberg, Livs andre ordförande.

– Effekten blir, förutom att den enskildes anställning i praktiken blir en provanställning, att det kraftigt underminerar förutsättningen för den anställde att kräva sin rätt, vilket är  helt oacceptabelt, fortsätter Jolan Wennberg.

SEL kräver att regeringen återtar förslaget och överger tankarna på att försvaga arbetstagarnas ställning på arbetsplatsen. SEL öppnar även för att utvidga strejken tillsammans med övriga fackförbund i FFC, finska LO, om regeringen väljer att framhärda i sin avsikt att driva igenom förslaget.

– Det är viktigt att vi tydligt säger ifrån när anställningstryggheten attackeras.  Även i den svenska debatten kan vi höra liknande angrepp på svensk arbetsrätt. Flera borgerliga partier har framfört tankar på liknande försvagningar av anställningstryggheten avslutar Jolan Wennberg.

Bakgrund
Finska Livs, SEL, har på 15 arbetsplatser i livsmedelsbranschen utlyst en politisk strejk onsdagen 3 oktober 2018. I strejken deltar över 4500 arbetstagare inom livsmedelsindustrin.

Anledningen till strejken är den finländska regeringens proposition gällande en försvagning av anställningstryggheten för arbetstagare. Propositionen syftar till att ge företag med upp till
20 anställda möjligheten att i praktiken avsluta anställningen för den enskilde på väldigt lösa grunder. Exempelvis på grund av mindre försummelse av arbetsskyldighet, försvårar arbetsgemenskapens verksamhet eller rubbar förtroendet mellan arbetstagare och arbetsgivare.