Livs.se

2021-11-30 kl 18.59

Livs och Livsmedelsföretagen: Ingen brist på utmaningar för en ny landsbygdsminister

När Magdalena Andersson idag presenterade sin regering har Sverige åter fått en landsbygdsminister med ansvar för livsmedelsfrågor. Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen välkomnar gemensamt Anna-Caren Sätherberg till en av Sveriges viktigaste och mest dynamiska industrier.

Efter att både Jennie Nilsson och Ibrahim Baylan på kort tid lämnat regeringen var positionen som landsbygdsminister vakant. Det ändrades idag när Magdalena Andersson presenterade sin nya regering och meddelade att Anna-Caren Sätherberg blir landsbygdsminister.

– Det är glädjande att vi nu åter har en minister med särskilt ansvar för genomförandet av livsmedelsstrategin. Det krävs om vi ska nå målen och öka en hållbar livsmedelsproduktion, säger Eva Guovelin, förbundsordförande Livsmedelsarbetareförbundet.

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 antogs 2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Målet med strategin är en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.

– Den svenska livsmedelsindustrin står inför flera stora utmaningar, till exempel kostsamma investeringar för att accelerera omställning till hållbar produktion, rekordhöga kostnader för råvaror, drivmedel och energi, hårdnande konkurrens från utlandet och brist på kompetent personal, för att nämna några. Helst hade vi sett en dedikerad livsmedelsminister som kan ta ett helhetsgrepp om de här frågorna, men nu ser vi fram emot att tillsammans med Anna-Caren Sätherberg skapa förutsättningar för en mer konkurrenskraftig, robust och hållbar svensk livsmedelsindustri, säger Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen.