Livs.se

2013-03-06 kl 11.17

Livs svarar på avtalsskiss

Tisdagen den 6 mars mottog Livs en skiss på avtalskonstruktion från de opartiska ordförandena.

Skissen som ännu inte innehåller några pengar bygger på att avtalet ska sträcka sig över tre år med löneökningar vid tre tillfällen. Det sista året ska också vara uppsägningsbart.

– Skissens konstruktion var ganska väntad med tanke på de önskemål som finns på arbetsgivarsidan om ett längre avtal, säger förbundsordförande Hans-Olof Nilsson i en kommentar.

– Vi har klockan 13.00 i dag meddelat OPO att vi trots vårt ursprungskrav om ettårigt avtal är beredda att diskutera ett längre avtal under förutsättning att priset blir det rätta. Det finns också en del stora frågor som t.ex. utbyggnad av systemet för arbetstidsförkortning med rätt till delpension från 60 år samt en utökning av föräldrapenningstillägg som måste lösas.

– Vi har också poängterat att vi står fast vid vårt ursprungskrav om ett avtal i kronor och ören istället för procent, avslutar Nilsson.