Livs.se

2020-09-21 kl 12.26

Bra och nödvändiga satsningar i regeringens budget

De höjda nivåerna i a-kassan förlängs i ytterligare två år. Det här är ett välkommet besked från regeringen i budgetpropositionen för 2021. Det är också glädjande att regeringen vill göra offensiva investeringar i jobben och välfärden.

När Coronapandemin slog till i våras förstärkte regeringen a-kassan och den inkomstrelaterade ersättningen höjdes. Nu vill regeringen förlänga de höjda nivåerna i a-kassan i två år.

– Det är glädjande att de högre nivåerna i a-kassan finns kvar. Att ha en ekonomisk trygghet vid arbetslöshet är otroligt viktigt. Människor ska inte riskera att behöva gå från hus och hem om jobbet försvinner. Det gäller inte bara under en pandemi utan det gäller alltid. Därför borde de högre nivåerna permanentas, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.

Andra viktiga satsningar i budgetpropositionen är att antalet utbildningsplatser utökas och att arbetsmarknadspolitiken förstärks.

– Satsningarna på vuxenutbildningen är välkommet. Jag hoppas detta bidrar till att få igång yrkesutbildningen för bristyrken i vår bransch. Idag saknas det helt utbildning för slakt och styckning. Det måste också följas av en rejäl satsning på studiemedel för vuxna, säger Eva Guovelin.

Regeringen aviserar också höjda pensionärer som stärker ekonomin för pensionärerna. Det är positivt men pensionssystemet behöver förbättras ytterligare.

– Den som har jobbat och slitit ett helt yrkesliv ska ha en bra ekonomisk trygghet som pensionär. Inget annat duger, säger Eva Guovelin.

Livs är kritiskt till att den nyligen införda ersättningen för karensavdraget i sjukförsäkringen försvinner.

– Karensavdraget har alltid straffat våra medlemmar extra hårt och det borde avskaffas helt, säger Eva Guovelin.