Livs.se

2019-09-18 kl 15.02

Positivt med mer resurser till livsmedelsstrategin

Som en del av höstbudgeten föreslår regeringen en förstärkning av finansieringen av den nationella livsmedelsstrategin.

– Det är bra att regeringen fortsätter att ha fokus på livsmedelsproduktionen som en framtidsbransch, säger Eva Guovelin förbundsordförande för Livs. Då krävs satsningar på forskning, livsmedelsexport och hållbarhet.

Regeringen vill bland annat satsa 176 miljoner kronor 2020 och därefter 62 miljoner kronor årligen under 2021-2025 på en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion.

– Det måste finnas fokus på hela kedjan inte enbart på primärproduktionen, säger Eva Guovelin. För oss är det viktigt att livsmedelsindustrin stärks. Livsmedelsarbetarna besitter ett stort yrkeskunnande, men det behövs bättre utvecklingsmöjligheter, en bättre arbetsmiljö och yrkesutbildningsinsatser. Då branschen befinner sig i kontinuerlig förändring måste livsmedelsarbetarna få möjligheter att utvecklas och rekryteringsbehovet är stort.

Budgetpropositionen innehåller en mängd olika delar, bland annat slopas värnskatten.

– De fördelningspolitiska effekterna är vi kritiska till, säger Eva Guovelin. Istället för slopad värnskatt för de rika vill vi se betydligt bättre satsningar på arbetsmarknadspolitiken och en förbättrad arbetslöshetsförsäkring.

På regeringens webbplats finns hela budgetpropositionen för 2020 att ta del av.