Livs.se

2010-02-15 kl 12.50

Förtrycket i Iran måste upphöra!

Fortfarande är fackliga ledare i Iran fängslade. Fängslade enbart på grund av att man hävdar sina mänskliga rättigheter.

Den iranska regimens förtryck av fackliga ledare inom den fria fackföreningen för sockerarbetare Haft Tapeh fortsätter.

Visserligen har man nu efter omvärldens påtryckningar beslutat släppa fyra stycken men ordföranden i förbundet Ali Nejati är fortfarande fängslad.

– Det är nu dags att regimen släpper Nejati och lägger ner alla anklagelser om omstörtande verksamhet. De här människorna har bara utövat sina mänskliga rättigheter att bilda en fackförening och förhandla för sina medlemmar, säger förbundsordförande Hans-Olof Nilsson.

För de som vill engagera sig för de fängslade fackföreningsledarna erbjuder IUL en möjlighet. Genom IULs webbplats kan alla som vill bidra till att öka trycket på Irans regering.

– Den globala fackföreningsrörelsen kommer inte att ge sig förrän Irans regering tillåter fria fackföreningar att agera fritt inom landets gränser, avslutar Nilsson.
Läs mer på IULs hemsida.