Livs.se

2011-02-04 kl 13.53

Livsmedelsarbetarna intensifierar sitt samarbete för att förhindra kollektivavtalsshopping

Livsmedelsarbetarnas fackförbund från Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Sverige träffades i Helsingfors den 2-4 februari 2011.

Avsikten med förbundens möte var att jämföra situationen i livsmedelsindustrin samt avtals- och anställningsvillkoren i de olika länderna.

Konferensen konstaterade att livsmedelsarbetarnas villkor sätts under press i alla nordiska länder när arbetsgivarna i allt större utsträckning använder sig av visstidsanställningar, bemanningsföretag och outsourcar delar av verksamheten. Även det ökade anlitandet av utländsk arbetskraft leder till problem när arbetsgivaren därigenom försöker kringgå eller försvaga anställningsvillkoren.

Livsmedelsarbetarnas gemensamma möte visade att det i förbundens verksamhet, till exempel i kollektivavtalsförhandlingar, förutom en hög facklig anslutningsgrad och stark förtroendemannaorganisation på arbetsplatserna behövs nordiskt och europeiskt samarbete för att förhindra spekulationer med arbetsvillkoren.

–  I kommande avtalsrörelser kommer de nordiska förbunden att intensifiera sitt samarbete i avtalsfrågor. Vi kommer att presentera en del gemensamma krav för våra respektive motparter, säger Hans-Olof NilssonLivsmedelsarbetareförbundet ordförande i en kommentar