Livs.se

2016-03-08 kl 10.28

Ja, men med förbehåll, till Opo:s skiss

Facken inom industrin ställer sig i stort sett positiva till den översiktliga skiss som Opo, de opartiska ordförandena, lämnat till parterna. Men en förutsättning för ett nytt avtal är att arbetsgivarnas krav på försämringar av gällande avtal inte finns med i en kommande hemställan. Det är huvudpoängen när Livs och de andra förbunden inom Facken inom industrin svarade på den (sifferlösa) skiss som de opartiska ordföranden lämnade under gårdagen.

Facken inom industrin har ställt avtalskrav utifrån ett ettårigt kollektivavtal, på löneökningar om 2,8 procent, som ska säkra reala löneökningar, fortsatt utbyggnad av delpension/flexpension, en ny modell för systematiskt jämställdhetsarbete och åtgärder för en bättre arbetsmiljö.

Den översiktliga skissen från opartiska ordförande (Opo) har som inriktning att parterna träffar ett tvåårigt avtal.

Facken inom industrin har svarat Opo att vi kan sträcka oss till att träffa ett tvåårigt avtal förutsatt att lönenivåerna är de rätta, att det finns med en ytterligare avsättning till deltidspension/flexpension och att de krav som vi framfört på områdena jämställdhet och arbetsmiljö får en tillfredsställande lösning.

Vi har också tolkat att Opo föreslår likvärdiga löneökningar under båda åren, vilket tillstyrker den balans i utlägget av löneökningarna som vi har förespråkat. Varken ned- eller uppväxlingar.

På ett antal avtalsområden vidhåller arbetsgivarna långtgående krav på försämringar i gällande kollektivavtal. Vi menar att förutsättningarna för ett avtal, oavsett avtalsperiodens längd, är att dessa förslag inte finns med i en kommande hemställan.

Facken inom industrin är ett samarbetsorgan för GS, IF Metall, Livs, Sveriges Ingenjörer och Unionen.