Livs.se

2023-09-28 kl 17.06

Hög tid för kraftfull arbetsmiljösatsning i livsmedelsindustrin!

AFA Försäkrings nya statistikrapport visar att livsmedelsarbetare har högre risk att drabbas av både allvarliga arbetsolycksfall och långvarig sjukfrånvaro än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper.

- Det behövs kraftfulla åtgärder för att minska riskerna för allvarliga arbetsolycksfall i livsmedelsindustrin, säger Jolan Wennberg, Livsmedelsarbetareförbundets andre ordförande, i en kommentar till AFA Försäkrings nysläppta statistikrapport. Här vilar ett stort ansvar på både staten och arbetsgivarna.

Rapporten "Matnyttig statistik - Allvarliga arbetsolycksfall och långvarig sjukfrånvaro inom livsmedelsarbete" bygger på fall som inträffat under perioden 2017-2021.

Snabba fakta från rapporten:

  • Vanligaste orsaken till ett olycksfall är en maskinolycka.
  • Vanligaste orsaken till sjukfrånvaro är en muskuloskeletal sjukdom.
  • Maskinoperatörer har flest allvarliga arbetsolycksfall.
  • Slaktare och styckare har högst risk för en allvarlig arbetsolycka.
  • För bagare och konditorer är psykiska diagnoser vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro.
  • Män är mer drabbade av allvarliga arbetsolycksfall än kvinnor.
  • Kvinnor är mer drabbade av långvarig sjukfrånvaro än män.

- Istället för att utreda de fackliga skyddsombuden borde regeringen ge skyddsombuden en stärkt roll, säger Jolan Wennberg.

Rapporten bryter ner statistiken på yrkesundergrupper för livsmedelsarbetare. Högst risk för långvarig sjukfrånvaro har maskinoperatörer med 25,0 per 1000 sysselsatta. Den vanligaste orsaken till olycksfall som maskinoperatör är olyckor vid maskiner för bearbetning och framställning.

- En säker och bra arbetsmiljö är en grundförutsättning för att vara en attraktiv bransch och få unga människor att vilja jobba i branschen, säger Jolan Wennberg. Det är en förutsättning för en framtida stark svensk livsmedelsindustri.

Yrkesundergruppen bagare och konditorer har en genomsnittlig risk för långvarig sjukfrånvaro på 23,0 per 1000 sysselsatta. Den mest förekommande diagnosen för bagare är psykiska sjukdomar. Slaktare och styckare har en risk på 23,1 där den vanligaste orsaken till olyckor är skada som uppstår vid hantering av kniv.

- Vi har ett bra arbetsmiljöavtal mellan parterna, men uppenbarligen räcker det inte till, säger Jolan Wennberg. Vi som parter behöver sätta oss ner och diskutera hur vi kan stärka arbetsmiljöarbetet i branschen.

Rapporten som helhet finns här.

Presskontakt
Ken Clignez, tel 070-458 65 31
ken.clignez@livs.se