Livs.se

2014-08-04 kl 12.57

Livs stöder IFS krav på omedelbart eldupphör i Israel och Gaza

Livsmedelsarbetareförbundet ställer sig bakom IFS, Internationella Fackliga Samorganisationen, i kravet på att FN:s säkerhetsråds uppmaning till eldupphör omedelbart ska genomföras samtidigt som våldet och antalet dödsoffer fortsätter att öka i Gaza.

Säkerhetsrådet har uppmanat till en ”nertrappning av våldet, återinförande av lugn, att eldupphöravtalet från november 2012 på nytt ska gälla och att internationell humanitär rätt ska respekteras, vilket även omfattar skydd av civilbefolkningen”.

”Ett omedelbart eldupphör och akut humanitär hjälp till Gaza måste följas av förnyade internationella påtryckningar för att göra slut på Israels ockupation av Västbanken och på förhandlingsvägen uppnå en lösning som respekterar gränserna från 1967 mellan Israel och en palestinsk stat”, säger Sharan Burrow.

Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson förklarade, ”Ett eldupphör är avgörande för att sätta stopp för blodsutgjutelsen och skydda liv på båda sidor, men det är bara ett permanent framförhandlat avtal som erkänner två livskraftiga staters existens som kan skapa några garantier för en varaktig fred mellan Israel och Palestina”.