Livs.se

2016-10-19 kl 12.29

Livs välkomnar beslutet om Gemensamma krav inför Avtal 2017

– Det är med stor tillfredsställelse vi kan konstatera att LOs representantskap beslutat om rekommendationen ”Gemensamma krav inför Avtal 2017″. Ett viktigt beslut för LO-förbundens samordning av förhandlingarna om nya avtal 2017, säger Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson.

– Tillsammans med samordningen inom Facken inom industrin borgar det för att den internationellt konkurrensutsatta sektorn normerar och att lönebildningen sker under ordnande former, fortsätter Nilsson.
– Det innebär också att den solidariska lönepolitiken har ett brett stöd i samhället vilket gynnar lågavlönade, avslutar Nilsson.

I korthet innebär de gemensamma kraven bland annat en låglönesatsning vilket betyder att de i LO-kollektivet som tjänar minst kommer att få ett extra påslag i kronor. Utöver låglönesatsningen har LO-förbunden enats om att göra en utredning som bland annat ska ta fram konkreta förslag om hur man kan komma till rätta med missbruket av tillfälliga anställningar.