Livs.se

2015-03-20 kl 13.16

Avtal 2016 – rörelsen är igång!

Avtalsrörelsen har startat och målet är att Livs ska sluta nya avtal under våren 2016.

Under Avtal 2016 finns en kort beskrivning av avtalen, hur tidsplanen för ett nytt avtal ser ut – men också om vikten av att prata löner och avtal på arbetsplatserna.