Livs.se

2014-09-15 kl 13.34

Livs välkomnar en ny regering!

Nu behöver vi stabila överenskommelser i riksdagen för att stärka livsmedelsindustrin i Sverige!

– Väljarnas dom i riksdagsvalet är glasklar; blockpolitiken måste för landets bästa upphöra! På något annat sätt går det inte att tolka valresultatet, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson.

– Sverigedemokraternas starka resultat är hemskt. Det är också viktigt att förstå att många av de som röstar på Sd inte är rasister. De är oroliga över vart samhället är på väg, känner av klyftor, brister och arbetslösheten in på bara skinnet. Det är bara genom att bekämpa otryggheten vi också kan bekämpa Sverigedemokraterna. Vi behöver en politik för jämlikhet och trygghet som håller ihop Sverige annars kommer missnöjet bara att växa.

– Den regering som nu bildas måste ta itu med de stora samhällsproblem vi och väljarna har sett. De växande klyftorna, den höga arbetslösheten och en välfärd som inte räcker till.

– Ett svårt parlamentariskt läge har dock genom SDs självpåtagna vågmästarroll skapats och Stefan Löfven har en diger uppgift framför sig. Vi ger honom vårt fulla stöd i att skapa en handlingskraftig regering. De 13 procent som röstat på SD får aldrig tillåtas diktera dagordningen för resterande 87 procent av befolkningen, fortsätter Nilsson.

– Livs ställer inga krav på vilka partier som ska ingå eller inte ingå i en S-ledd regering. Det är upp till Stefan Löfven. Vi kan dock konstatera att den svenska parlamentarismen inte bygger på blockpolitik utan snarare på att de enskilda riksdagspartierna efter att väljarna sagt sitt i allmänna val måste sträva efter uppgörelser i riksdagen.

– Nu måste alla ta ansvar. Breda överenskommelser över blockgränserna är viktiga för att kunna regera landet på ett bra sätt och skapa stabilitet för framtiden. Detta är inte minst viktigt för livsmedelsindustrin och de branscher där våra medlemmar jobbar. Om företagen ska kunna producera och konkurrera på världsmarknaden krävs att riksdagspartierna tar sitt ansvar och inte skapar kaos i riksdagen!

– De hårda ord och den kompromisslöshet inför det parlamentariska läget som en del fd regeringspartier uttalade på valnatten lägger ingen grund för en framgångsrik exportindustri inom livsmedelsnäringen, avslutar Nilsson.