Livs.se

2021-01-14 kl 14.34

Livs är emot kameraövervakning på slakterier

Den senaste tiden har allvarliga avslöjanden kommit fram i media om djurplågeri på några gårdar samt ett Krav-certifierat slakteri. Miljöpartiet har i samband med det gått ut och krävt kameraövervakning på svenska slakterier.

Livsmedelsarbetareförbundet anser att kameraövervakning på slakterier är fel sätt att angripa problemen.

– Det som har framkommit i media om grov vanvård och djurplågeri tar vi som förbund naturligtvis avstånd ifrån, säger Eva Guovelin, Livsmedelsarbetareförbundets ordförande.

– Kameraövervakning är inte rätt väg att gå utan vi anser att det är bättre att utbilda och kompetensutveckla de anställda, säger Eva Guovelin. 

– Det vilar ett stort ansvar på arbetsgivarna att säkerställa detta. Livsmedelsarbetarna är stolta över att producera bra och säker mat. Det inkluderar också bra djuromsorg, säger Eva Guovelin.

– Det förekommer tyvärr hot från djurrättsaktivister och andra gentemot våra medlemmar bara för att de jobbar med köttproduktion. Om inspelat material hamnar i fel händer och våra medlemmars identitet röjs kan det få allvarliga konsekvenser, avslutar Eva Guovelin.