Livs.se

2014-05-21 kl 11.28

Avtalen som hotar demokratin

De så kallade TTIP-förhandlingarna hotar det vi känner som svensk demokrati och folkstyre, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson.

Just nu pågår förhandlingar om ett jättelikt handelsfördrag mellan EU och USA, det så kallade transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar eller TTIP som det förkortas.  Förhandlingarna tar sin utgångspunkt i att det anses finnas ett behov att skydda investerare från demokratiska beslut i ländernas olika parlament. Förhandlingarna är hemliga och ingen demokratisk insyn tillåts. Tack vare Wikileaks har dock en del dokument och protokoll kommit till allmänhetens kännedom.

– Livsmedelsarbetareförbundet har alltid varit för frihandel mellan länder. Men det som nu är under uppbyggnad handlar inte om frihandel mellan stater. Det främsta målet för förhandlingarna handlar ju inte om att sänka redan låga tullar utan om att undanröja andra så kallade hinder för de globala investerarna. Sådana hinder kan till exempel vara lagstiftad anställningstrygghet eller förbud mot tillsatser i maten. Detta är inget annat än ett mycket brutalt försök att upphäva många av de lagar vi uppdragit åt våra politiker att stifta, fortsätter Nilsson.

– Det tvistelösningssystem mellan företag och stater som skisseras i förhandlingarna upphäver också allt normalt rättstänkande genom att det ska ligga utanför landets normala domstolsväsende. Besluten i tvistelösningarna ska tas av tre jurister och länderna ska inte kunna överklaga. Det är det närmaste man kan komma marknadsdiktatur, avslutar Nilsson.

IUL har utrett frågan och producerat en skrift om förhandlingarna. Du hittar den i nedladdningsvänligt format här >>