Livs.se

2013-04-02 kl 13.10

Livs sa ja till nytt avtal

Livsmedelsarbetareförbundet sade på tisdagen den 2 april ja till ett nytt avtal. Avtalet som gäller alla de ca 30 000 som jobbar under Livsmedelsavtalet är treårigt och gäller från den 1 april 2013 till den 31 mars 2016.

– Vi är nöjda med att ha tecknat ett avtal i kronor och ören, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson i en kommentar. Avtalet garanterar våra lägst avlönade medlemmar en lika bra löneökning som de som redan från början har en högre lön. Vi har också lyckats uppfylla LO-samordningens krav om att löneökningarna ska baseras på en snittlön på 25 000 kr/månad.

– Första året ökas lönerna med 2,87 kr/timme, det andra året med 2,93 kr/timme och sista året med 3,44 kr/timme. Avtalets minimilöner höjs med samma belopp, vilket är en annan viktig del i LO-samordningen.

– Vidare innebär avtalet att det inrättas ett system med möjlighet till delpension genom en avsättning med 0,5 procent av löneutrymmet under avtalsperioden. Den försäkringslösning som garanterar alla förbund inom LO sex månader med extra föräldrapenning ingår också i uppgörelsen. Vi har också fått igenom kravet om facklig introduktion på betald tid för nyanställda.

– Vi känner nu att vi hamnat rätt både med profilen på avtalet men också med nivån, avslutar Nilsson.