Livs.se

2016-02-17 kl 10.10

Arbetsgivaren är Goliat

På debattsidan i Dagens Industri gick Företagarnas VD Günther Mårder häromdagen till angrepp mot Livs med anledning av blockaden mot Paus Bagarstuga i Västerhaninge. Konflikten handlar om att arbetsgivaren vägrar att teckna kollektivavtal. Kollektivavtal som är det fundament svensk arbetsmarknad grundar sig på. Livs ordförande Hans-Olof Nilsson ger Mårder svar på tal i en replik.

Företagarnas vd Günther Mårder målar upp en falsk bild av oss, arbetsmarknaden, dess parter och de – trots allt
– väldigt få konflikter som inträffar i Sverige.

Sant är att vi har en pågående konflikt i Västerhaninge där en bageriägare vägrar teckna kollektivavtal. Efter långa och utdragna förhandlingar har vi tyvärr tvingats sätta företaget i blockad.

En stridsåtgärd som är en naturlig del av anställdas mänskliga och fackliga rättigheter enligt både Sverige och FN. Vi gör helt enkelt inget annat än att tillvarata våra nuvarande och kommande medlemmars intressen.

Alltså de som arbetar inom livsmedelsindustrin. Sant är också att vi naturligtvis inte kommer ge oss förrän ett avtal är på plats.

Att reglera villkoren på arbetsmarknaden via kollektivavtal är en hörnsten i den svenska modellen som hyllas inte bara av oss utan också av en förkrossande majoritet av de svenska företagarna. Det ger stabilitet i näringslivet eftersom arbetsfreden garanteras för långa perioder. Det är också ett sätt att skapa sund konkurrens mellan företag. Man ska inte kunna skaffa sig fördelar genom att dumpa anställdas löner.

Vi och vår motpart Livsmedelsföretagen vårdar vårt gemensamma avtal och lägger också mycket tid och energi på att utveckla det. Inte bara för de anställdas skull utan även för företagen. Detta vet naturligtvis också Günther Mårder. Men det väljer han att tiga om eftersom han representerar en politisk organisation utan ansvar för praktiken i vardagen.

Günther Mårder vet också att den ”lille” på arbetsmarknaden inte är den enskilda företagaren utan den enskilda anställde som utan kollektivavtal alltid undantagslöst har sämre villkor. En arbetsgivare är alltid den som kan betraktas som ”Goliat” gentemot de anställda. Utan kollektivavtal kan en arbetsgivare när som helst sluta betala in försäkrings- och pensionspremier.

Arbetsgivaren kan också sänka löner och ersättningar ganska fritt. Ovanstående sker tyvärr också alltför ofta i företag som inte har kollektivavtal. Finns det kollektivavtal är de anställda dock alltid skyddade. Detta vet Günther Mårder också.

För att skydda oss själva mot att tvingas arbeta för lägre löner och sämre villkor bildade vi livsmedelsarbetare för 120 år sedan Livsmedelsarbetareförbundet. Günther Mårder kan vara säker på att vi kommer fortsätta att ta ansvar för ett sunt näringsliv och naturligtvis skydda oss själva mot godtycke!

Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande,
Livsmedelsarbetareförbundet