Livs.se

2017-06-15 kl 06.28

Verksamhetsförändringar i Stiftelsen Anna Johansson Visborgs Minne

Här följer information om förändringen av verksamheten i Stiftelsen Anna Johansson Visborgs Minne. Den innebär i korthet att stiftelsen i framtiden kommer att ge behövande stöd till semestervistelse genom stipendier istället för att driva verksamheten i stugområdet i Nacka utanför Stockholm. Livsmedelsarbetareförbundet är tillsammans med LO-distriktet i Stockholms län huvudmän för stiftelsen. Förändringsprocessen leds av stiftelsens styrelse.

Stiftelsens styrelse har beslutat sig för en verksamhetsförändring som kommer ge fler behövande hjälp med semestervistelse genom stiftelsens försorg. Förändringen innebär inte bara att fler kan få hjälp, utan att det även ges möjlighet att få hjälp till semestervistelse under hela året på tider och plats som den sökande själv väljer. Stiftelsen verksamhet kommer med detta inte vara knuten till nuvarande stugområdet i Nacka under sommarhalvåret utan den sökande skall själv kunna välja hur semestern skall utformas och på vilken tid på året man önskar ta semester.

Bakgrund

Stiftelsen har under flera år dragits med en besvärlig ekonomisk situation som inneburit att verksamheten inte kunnat drivas på så sätt som var Anna Johanssons intentioner. Trots åtgärdsförsök att bevara nuvarande verksamhetsform har minskade intäkter, ökade kostnader, ett ackumulerat behov av upprustningar och renoveringar tillsammans med Skatteverkets nya regler och riktlinjer för begreppet ”behövande” gjort situationen ohållbar för stiftelsen att i Anna Johanssons anda kunna erbjuda lågavlönade, företrädesvis ensamstående, kvinnor en kvalitativ semestervistelse.

Verksamhetsförändring

Efter noggrant övervägande har stiftelsen ansökt hos kammarkollegiet och nu blivit beviljade att ändra verksamhetsformen till att bli en avkastningsstiftelse. Detta innebär att stiftelsen i framtiden kommer att kunna fortsätta bedriva verksamheten i Anna Johanssons anda och kunna erbjuda fler kvinnor och deras familjer bättre alternativ till en meningsfull och kvalitativ semestervistelse.

Konkret innebär det att stiftelsen succesivt kommer att sälja mark och fastigheter för att placera kapitalet till en så god avkastning som möjligt. Via den nya avkastningsstiftelsen kommer man då att kunna dela ut semesterstipendier till lågavlönade kvinnor. Stipendier som kan användas till semestervistelse utifrån den enskilt sökandes önskemål och behov. Genom dessa förändringar kommer stiftelsen kunna hjälpa fler behövande kvinnor och familjer. Det kommer även bli möjligt att söka stipendier för semestervistelse alla tider på året.

Vad händer nu?

Stiftelsens styrelse kommer att lägga upp en långsiktig plan för hur försäljning av fastigheter och mark ska ske på bästa sätt och se över möjligheterna till att placera försäljningsintäkterna till så hög avkastning som möjligt. Parallellt med detta kommer styrelsen att utarbeta former och regelverk för kriterier och ansökningsförfarande av semesterstipendier.

Vad händer under tiden?

För de kvinnor som beviljats semesterkontrakt för säsongen 2017 enligt tidigare verksamhetsform gäller ingångna avtal. Förändring som stiftelsen nu genomför kommer därför inte att påverka förhyrning innevarande säsong.