Livs.se

2012-05-25 kl 11.25

Alla förbund får en ordinarie plats i LOs styrelse

Livs motion om att alla förbund ska ha en ordinarie plats i LOs styrelse fick efter votering ett klart bifall!

Eva Guovelin, förbundets tredje ordförande, talade för motionen tillsammans med flera andra förbund. Efter votering beslutade kongressen att bifalla motionen vilket innebär att förbundet får en ordinarie plats i LOs styrelse. När samtliga förbund finns representerade i LOs styrelse får besluten ett större genomslag och stärker LO.