Livs.se

2015-01-19 kl 13.12

Kompletteringsval av regionala arbetsplatsombud

Medlem som finns på arbetsplats som inte har arbetsplatsklubb, har rätt att föreslå ombud till verksamhetsträffarna i den egna regionen.

Inför kongressen 2013 valdes ett antal kongressombud, som representerar de medlemmar som inte tillhör en arbetsplatsklubb. Dessa valda ombud fungerar efter kongressen som regionala arbetsplatsombud. Det finns inte längre fullt antal ombud och ersättare i någon region. Kompletteringsval behöver därför göras.

Uppdraget som regionalt arbetsplatsombud innebär att delta på regionens verksamhetsträffar som genomförs 2-3 gånger per år. Ombudet företräder där medlemmar som finns på arbetsplatser utan klubb. Region Norr och region Mitt har rätt till 2 ordinarie ombud. Region Väst, region Öst och region Syd har rätt till 3 ordinarie ombud. För varje region ska lika många suppleanter väljas.

Du har möjlighet att lämna förslag fram till 13 mars 2015.

Information om kompletteringsvalet tillsammans med ett digitalt nomineringsformulär finns här på förbundets hemsida och en annons har satts in i Mål och Medel.