Livs.se

2020-01-27 kl 12.27

Förtroendet för svensk livsmedelsproduktion ökar

89 procent av svenskarna har mycket eller ganska stort förtroende för den svenska livsmedelsindustrin. Det visar Livsmedelsföretagens undersökning gjord i oktober-november förra året.

– Det är bra att förtroendet för vår bransch ökar. Det är våra medlemmar och deras yrkeskunskaper som är garanten för en bra och säker mat, säger Eva Guovelin, förbundsordförande.

Livsmedelsföretagen har undersökt svenskarnas förtroende för livsmedelsindustrin sedan 2013. Den senaste undersökningen visar den högsta siffran sedan mätningarna startade.

– Vi vill fortsätta bidra till att stärka förtroendet för den svenska livsmedelsproduktionen. Det är starkt förknippat med att jobben är attraktiva, att arbetsvillkoren är schysta och inte minst att våra medlemmar får en regelbunden kompetensutveckling, säger Eva Guovelin.

Läs mer om undersökningen:

Svenskarnas förtroende för livsmedelsindustrin fortsätter att öka