Livs.se

2023-04-24 kl 16.04

Blockaden mot Nybergs Konditori AB är avblåst - kollektivavtal tecknat!

Måndag den 24 april tecknade Nybergs Konditori AB kollektivavtal med Livsmedelsarbetareförbundet. Livsmedelsarbetareförbundet avbryter med omedelbar verkan de konfliktåtgärder som riktats mot företaget sedan den 20 april.

- Vi har nu tecknat ett kollektivavtal med Nybergs Konditori AB. Kollektivavtalet säkerställer villkoren för de anställda samt bidrar till en schyst bageribransch i stort. Det är en vinst för alla inblandade, säger Jolan Wennberg, Livsmedelsarbetareförbundets andre ordförande. 

Kollektivavtalet innehåller bestämmelser om lönenivåer, ob-tillägg, övertidstillägg, helglön, semesterlön, försäkringar, pensioner m.m. Allmänna villkor handlar om det som inte är löner. Det kan vara anställningsformer, arbetstider, arbetsmiljö och utbildning.