Livs.se

2017-01-31 kl 18.17

Tid för regionerna att nominera inför kongressen

Onsdagen den 1 februari samlas klubbrepresentanter, arbetsplatsombud och verkställande utskott i Livs fem regioner för verksamhetsträffar. Träffarna hålls från Umeå i norr till Kristianstad i söder.

En viktig fråga på dagordningen är nomineringar inför kongressen som hålls den 4-8 maj i Malmö. På kongressen ska en ny förbundsledning väljas liksom ledamöter i förbundsstyrelse och förbundsmöte. Varje region lämnar sina förslag till valberedningen som sen förbereder valen och lämnar förslag till kongressen.