Livs.se

2017-11-06 kl 12.25

Anställningstryggheten måste stärkas!

– Förhandlingsinitiativet om att stärka anställningstryggheten är enormt viktigt, säger Jolan Wennberg, Livs andre ordförande, när LO-förbunden idag presenterade gemensamma krav på framtidens arbetsmarknad inför förhandlingar med Svenskt Näringsliv. Kraven är fler fasta jobb, kompetensutveckling hela arbetslivet och rätt till omställning.

– För Livs och våra medlemmar ligger fokus framförallt på kompetensutveckling och lärande, bättre omställning och att arbetsgivarna slutar missbruka möjligheten att ta in inhyrd personal, säger Jolan.

– Våra medlemmar måste ges både möjligheter och förutsättningar att hela tiden lära sig saker och utveckla sin kompetens, fortsätter Jolan . Det är viktigt för att kunna möta de utmaningar som den egna arbetsplatsen står inför i takt med att teknologin utvecklas. Men också för att öka tryggheten om man behöver byta jobb.

– En ökad satsning på kompetensutveckling är också avgörande för att kunna säkerställa industrins kompetensförsörjning. Det ligger på många sätt i arbetsgivarnas intresse att göra stora satsningar på kompetensutveckling och lärande på jobbet, säger Jolan.

– Arbetsgivarnas missbruk av inhyrd personal måste få ett stopp. Vi kan aldrig acceptera att fasta jobb ersätts med inhyrd personal från bemanningsföretag om arbetskraftsbehovet är permanent. Det är tyvärr ett alltför återkommande problem i vår bransch, avslutar Jolan.

Läs mer på LOs hemsida.