Livs.se

2017-05-11 kl 09.15

Nytt bemanningsavtal klart

Samtliga LO-förbund har på onsdagskvällen sagt ja till nytt treårigt avtal för bemanningsanställda. Avtalet ligger inom ramen för ”märket” om 6,5 procent, vilket innebär att garantilön och övriga ersättningar höjs med den procentsatsen.

LO sade i förra veckan upp avtalet angående nytt kollektivavtal för bemanningsanställda, eftersom motparten Bemanningsföretagen inte ville erbjuda anställda inom bemanningsbranschen samma villkor som ordinarie personal. Men efter hårda förhandlingar träffades slutligen en överenskommelse.

–   Jag är glad över att vi nu kommit överens med arbetsgivarna om likvärdiga villkor för bemanningsanställda som för ordinarie personal. Dessutom är jag väldigt nöjd med den extra avsättningen till pensionen, säger Kent Ackholt, samordningsansvarig på LO för det gemensamma bemanningsavtalet.

Parterna är även överens om att tillsätta en arbetsgrupp om arbetsmiljö under avtalsperioden. Syftet är bland annat att främja det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att sprida goda exempel.

Avtalet börjar gälla från och med första maj 2017.