Livs.se

2018-01-24 kl 14.18

Vi behöver en trygg sjukförsäkring!

Det är ohållbart att medlemmar som är sjuka bedöms ha arbetsförmåga till arbeten som inte finns. Nuvarande hantering av sjukförsäkringen måste ändras. Hanteringen är både rättsosäker och hänsynslös. Tilltron till välfärdssamhället minskar när en av de mest grundläggande delarna inte fungerar, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin. 

– Vi kan inte acceptera att våra medlemmar tvingas in i rättsliga processer för att få ut sin rättmätiga sjukpenning. Rättsfallen har ökat explosionsartat och orsakar stor oro för den egna ekonomin hos våra medlemmar. En förändring är därför helt nödvändig, säger Eva med anledning av den utredning regeringen tillsätter.

– Det är bra att regeringen nu tar frågan på allvar och uttrycker en vilja att komma till rätta med problemen. Att tillsätta en utredning är förmodligen nödvändigt, men den måste arbeta skyndsamt och snarast möjligt komma med konkreta förslag till åtgärder, avslutar Eva.

Om Försäkringskassan nekar sjukpenning kan Livs medlemmar beviljas rättshjälp av förbundet för att överklaga beslutet.