Livs.se

2014-08-20 kl 13.25

Rösta för en ny regering den 14 september!

– Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp, skriver Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande, inför de allmänna valen den 14 september.

Alla människors lika värde och rätt är fackföreningsrörelsens själ. Alla ska ha samma möjlighet att forma sitt eget liv och påverka sitt samhälle. Den 14 september i år är en dag då det är så – din, chefens och statsministerns röst är lika mycket värd när ni klistrar igen kuvertet bakom det gröna skynket.

Ni har precis lika mycket inflytande över Sveriges framtid – om du också röstar! Så ser ju verkligheten inte ut i andra sammanhang. Klassamhället är i högsta grad levande och orättvisorna har ökat under de borgerliga regeringsåren.

Jag vill att Sverige ska bli mer rättvist, mer solidariskt och jämlikt. Jag vill också vara helt säker på att en människas kön, utseende eller religion inte tillåts vara skäl för lägre lön, sämre arbetsvillkor eller andra trakasserier. Det tar jag ställning för i höstens val. Därför röstar jag för att byta regering. Gör det du också!

Hans-Olof Nilsson
Förbundsordförande
Livsmedelsarbetareförbundet

Läs mer>>