Livs.se

2021-03-03 kl 11.39

Mål & Medels chefredaktör har hastigt lämnat oss

Vår kollega Malin Klingzell-Brulin har natten till idag hastigt lämnat oss efter en kort tids sjukdom. Malin blev 60 år.

Malin började sin bana på Mål & Medel som journalist 1991. 2004 tog hon över rollen som chefredaktör och ansvarig utgivare av Mål & Medel. Under sin tid på tidningen har Malin på olika sätt skildrat förutsättningarna för anställda inom livsmedelsindustrin såväl i Sverige som internationellt. Genom sitt arbete har hon knutit många kontakter och vi är många som nu känner stor sorg och saknad. 

Våra tankar går till Malins familj.