Livs.se

2023-04-25 kl 17.32

Dödsolycka på Fazer bageri i Umeå

Måndagen den 24 april inträffade en arbetsplatsolycka med dödlig utgång på Fazer bageri i Umeå. En person skadades så allvarligt att livet inte gick att rädda.

– Det som har hänt är djupt tragiskt och fruktansvärt. Våra tankar går först och främst till den avlidnes familj, vänner och arbetskamrater. Exakt vad som hänt kan jag inte uttala mig om i nuläget, säger Eva Guovelin, men helt uppenbart visar det på mycket allvarliga säkerhetsbrister på arbetsplatsen.

– Ingen ska behöva mista sitt liv på jobbet. Arbetsgivaren har ett stort ansvar för arbetsmiljön och det som hänt kräver en noggrann utredning, fortsätter Eva Guovelin. Det är det värsta som kan hända och det får absolut inte hända igen.