Livs.se

2014-01-08 kl 10.15

Livs sänker avgiften

Efter beslut av förbundsstyrelsen och av IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, har medlemsavgiften sänkts med 120 kr/månad.

Nedanstående avgifter gäller fr.o.m. den 1 januari 2014

Månadsinkomst

Medlemsavgift* kr/mån

0

  9 500

357

9 501

14 800

477

14 801

21 500

552

21 501

622


* I medlemsavgiften ingår avgift till arbetslöshetskassan med 102 kronor.