Livs.se

2023-05-09 kl 08.07

Livs inleder konflikt för schysta villkor på VAK Mat AB

Livsmedelsarbetareförbundet vidtar tisdagen den 9 maj klockan 08:00 strejk och blockad mot VAK Mat AB i Vendelsö, Stockholm för att få till stånd ett kollektivavtal med företaget.

Livsmedelsarbetareförbundet varslade om konflikt den 6 april och överläggningar har genomförts utan att överenskommelse kunnat träffas. Konflikten träder i kraft kl. 08.00 den 9 maj 2023

I Sverige regleras löner och arbetsvillkor genom kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden. Det är ett grundfundament i den svenska modellen. Lagstiftningen ger de fackliga organisationerna rätt att vidta konfliktåtgärder för att få till ett avtal.

- Vi kan inte acceptera att våra medlemmar inte har den tryggheten på arbetet som kollektivavtalet innebär, säger Jolan Wennberg, Livsmedelsarbetareförbundets andre ordförande.

- Kollektivavtalen ger alla i samma bransch samma grundförutsättningar. Företag ska inte kunna konkurrera med varandra genom låga löner och otrygga villkor. 

Livs avbryter konfliktåtgärderna omedelbart om arbetsgivaren tecknar kollektivavtal för schysta villkor.