Livs.se

2018-03-19 kl 15.29

Livs stödjer strejkande arbetare vid HK Scans fabrik i Estland

Sedan i februari strejkar arbetare vid HK Scans fabrik i Rakvere i Estland. De strejkande arbetarna kräver löneökningar i två steg. Från 1 februari en timlön motsvarande 4,34 euro och från 1 juli en timlön motsvarande 5,03 euro.

En statlig medlare har varit inkopplad i konflikten och lämnat ett kompromissförslag som accepterades av arbetarna, men som HK Scan sa nej till.

Arbetsgivaren HK Scan motarbetar aktivt facklig organisering. HK Scan har istället skapat en ”samarbetskommitté” och vill ensidigt fastställa lönerna utan förhandling. Representanter för HK Scan har riktat hot om sanktioner mot de strejkande arbetarna och företaget har använt sig av strejkbrytare från andra anläggningar.

Både rätten att organisera sig fackligt och att förhandla kollektivt är internationellt erkända som grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet. Mänskliga rättigheter som HK Scan bryter mot genom sitt fackföreningsfientliga agerande.

Förbundsstyrelsen har beslutat om att stödja de strejkande på HKScan, Rakvere Estland med 10 000 euro. Stödet går till de strejkande arbetarnas strejkkassa.

De berörda arbetarna vid fabriken är med i det estniska förbundet Industrial and Metalworkers Trade Union Federation (IMTAL).