Livs.se

2023-06-24 kl 10.36

Frågor och svar gällande Livs ställningstagande avseende bojkotten av Marabou

Varför är Livs emot en bojkott av Marabou?

Livsmedelsarbetarna på Marabou är helt oskyldiga till de beslut som fattas av Mondelez globalt. Som fackförbund står Livs upp för medlemmarnas trygghet. Livs är därför emot en bojkott som riskerar straffa de egna medlemmarna.

Mondelez finns inte på vare sig EUs eller Sveriges sanktionslista. Marabou är i grunden svenskt och har under åren haft olika ägare. De produkter som tillverkas i Sverige exporteras inte till Ryssland.

Har Livs tagit ställning mot Ukraina?

Nej. Livs stöttar fullt ut de internationella sanktionerna mot Ryssland. EU-sanktionerna riktas specifikt mot individer och enheter som aktivt deltar i att upprätthålla kriget och ser till att vissa varor och tjänster inte får exporteras eller importeras till Ryssland. Anledningen till att livsmedel inte finns med på listan över EUs sanktioner är att EU bestämt att trygg livsmedelsförsörjning och livsmedel till rimliga priser är en viktig prioritering.

Förklaring till hur EUs sanktioner mot Ryssland fungerar finns här. 

Tycker Livs att Mondelez borde dra sig ut Ryssland?

Ja, Mondelez bär ett stort ansvar och måste dra tillbaka den verksamhet som bidrar till att stärka Rysslands krigsmaskineri.

Vad anser Livs är alternativet till en bojkott?

Livs har sedan kriget bröt ut lyft frågan i bolagsstyrelsen och vid andra möten med företagets representanter.

Mondelez har pekat på att andra livsmedelsföretag finns kvar i Ryssland, vad anser Livs om det?

Det är en extremt dålig ursäkt. Bara för att fler företag gör samma fel betyder det inte att Mondelez gör rätt. Livs anser att det vilar ett stort ansvar på Mondelez och att de måste tänka om och lämna Ryssland.