Livs.se

2014-10-03 kl 13.28

Not OK, Beijing! Pauli Kristiansson, internationellt ansvarig ombudsman på Livsmedelsarbetareförbundet talade till demonstranterna i Hongkong

Inför 100 000-tals demonstranter i centrala Hongkong talade under torsdagskvällen Livs Pauli Kristiansson.

– Det var viktigt att framföra vårt solidaritetsbudskap och visa vårt stöd till alla som kämpar för demokrati i Hongkong. Kampen för demokrati i Hongkong är också en kamp för demokrati i hela Kina, säger Pauli Kristiansson.

– Jag berättade om vårt stöd från Livs och lämnade hälsningar från svenska LO och Livs international IUL.

– Vårt budskap är Not OK, Beijing!, avslutar Pauli.

Livs och IUL lanserade idag en ny kampanj ”Not OK, Beijing!” för att stödja demokratiarbetet i Hongkong. Samarbetspartnern HKCTU är en fri facklig centralorganisation och en av de ledande aktörerna i kampen för demokrati i Hongkong.

Läs mer på http://notokbeijing.org/