Livs.se

2009-09-24 kl 11.08

LO, TCO och Saco kräver höjt tak i a-kassan

Taket i a-kassan, 18 700 kr i månaden, har inte höjts sedan den 1 juli 2002.

Detta innebär att tre fjärdedelar av alla a-kassemedlemmar är underförsäkrade och får inte ut 80 % i ersättning vid arbetslöshet. Ersättningen från a-kassan har inte följt löneutvecklingen och det skydd som a-kassan ska ge mellan två arbeten har urholkats.

Var med och påverka du också. Skriv på namninsamlingen här!

Alla namnunderskrifter kommer att överlämnas till regeringen.