Livs.se

2009-03-11 kl 10.45

Huvudavtalsförhandlingarna avslutade

Förhandlingarna om ett nytt huvudavtal mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv avslutades i oenighet idag.

– Det är beklagligt att Svenskt Näringsliv inte vill ta ett gemensamt ansvar för att säkerställa en långsiktigt stabil utveckling av den svenska arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv agerar ansvarslöst i en för landet mycket svår situation, säger förbundsordförande Hans-Olof Nilsson. 

– Huvudavtalsförhandlingarna har pågått alltmer intensifierat under de senaste månaderna. Men när det kom till kritan visade det sig att Svenskt Näringsliv bara ville förskjuta ännu mera makt till direktörerna. Något nytt samförståndsavtal om spelreglerna på arbetsmarknaden kunde de inte tänka sig. Eftersom de under lång tid torgfört att arbetsmarknaden inte fungerar är det näst intill obegripligt och oansvarigt att inte ta chansen att möta Sveriges löntagare som jämbördiga och skapa ett nytt samarbetsklimat för landets bästa, fortsätter Nilsson.

– Vi kan naturligtvis aldrig betrakta mera otrygghet som ett sätt att lösa de mycket svåra problem som finanskrisen orsakar. Och otrygghet var det enda som Svenskt Näringsliv kunde tänka sig att erbjuda i slutändan, avslutar Nilsson.