Internationella samarbeten

Livs verkar och finns i Sverige, medlemmarna finns på hundratals arbetsplatser i Sverige. Men det fackliga arbetet, den fackliga idéen och den fackliga solidariteten har inga nationsgränser. I den globaliserade ekonomin  är det viktigt både för att stå upp för anständiga arbetsvillkor över hela världen och för att värna våra medlemmars intressen här i Sverige. Livs är därför aktiv medlem i flera samarbetsorganisationer på olika nivåer.

Norden - Nordiska Unionen

Genom Nordiska Unionen verkar vi för den nordiska modellen, starka avtal och samspel i förhandlingar tillsammans med andra förbund som organiserar anställda inom livsmedelssektorn i de nordiska länderna.

Europa - EFFAT

Genom EFFAT verkar vi för påverkan av EU-systemet och samordning av fackligt samarbete i Europa.

Globalt - IUL

Genom IUL kämpar vi för rätten att organisera sig fackligt och kampen för bättre arbetsvillkor i hela världen.

Olof Palme International Center

Livs är medlem i Palmecentret som arbetar globalt för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och social rättvisa.