Internationellt - IUL

Rätten att organisera sig fackligt och kampen för bättre arbetsvillkor är global. Lokal facklig organisering och förhandlingsarbete är lika viktigt där som här.

Genom Livs medlemskap i IUL, Internationella Unionen för Livsmedels-, Njutningsmedels- och Lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen, engagerar sig förbundet starkt i internationellt solidaritetsarbete och globala frågor. Mänskliga rättigheter i arbetslivet står högst på agendan. Rätten att organisera sig fackligt, rätten att teckna kollektivavtal, förbud mot barnarbete och slaveri är universella rättigheter och är delar av FN-deklarationen om mänskliga rättigheter.

Det är där Livs kan vara med och påverka det globala skeendet. Vi engagerar oss i den globala kampen för schysta arbetsvillkor. Vi agerar när IUL så frågar och sänder protester till företag och makthavare som inte respekterar mänskliga rättigheter och demokratiska spelregler. Många gånger kan det synas som små insatser, men i samverkan med andra organiserade arbetare och tjänstemän inom våra områden får våra insatser stor betydelse.

IUL har ca 3 miljoner medlemmar i 361 fackförbund i 134 länder. IUL har sitt huvudkontor i Genève i Schweiz. Livs förbundsordförande Eva Guovelin är vice ordförande i IUL.

Läs mer på IULs webbplats.