Europa - EFFAT

Påverkan av EU-systemet och samordning av fackligt samarbete i Europa är i fokus för EFFAT där Livs är ett av medlemsförbunden.

EFFAT, European Federation of Food, agriculture and Tourism workers, är europeiska fackliga organisationen för förbund inom sektorerna livsmedel, hotell- och restaurang och lantbruk. EFFATs medlemsförbund har ca 2 miljoner medlemmar. EFFATs kontor finns i Bryssel.

EFFAT är en stark faktor inom EU-systemet vad gäller livsmedelsindustri och lantbruk och därmed sammanhängande branscher. De två stora arbetsuppgifterna är att bevaka löntagares intressen inom EU-systemet och i de transnationella företagen genom verksamheten i så kallade Europeiska företagsråd (EWC - European Works Council). En stor uppgift för EFFAT är också att vidga den fackliga gemenskapen i Europa till att också fullt ut omfatta förbund i de öst- och centraleuropeiska länderna.

Livs är representerat i EFFATs styrelse genom Eva Guovelin (ledamot).  Ken Clignéz, som är central ombudsman, är medlem i EFFATs ungdomskommitté. Förbundet deltar också i andra arbetsgrupper och seminarier inom ramen för EFFATs verksamhet. 

Läs mer på EFFATs webbplats.