Livs.se

2021-04-05 kl 11.43

Fackliga studier

Fackliga studier är till för dig som är medlem. Målet är alltid att du ska få kunskap och verktyg i det dagliga fackliga arbetet.
Medlemsutbildning

Var med och stärk din och fackföreningens roll! Rättvisa och solidaritet är begrepp som aldrig blir omoderna. Vare sig du har 100 arbetskamrater, eller kanske bara en, är det faktiskt inte så mycket som skiljer oss åt. Vi är alla lika beroende av en bra arbetsmiljö och alla har rätt att känna sig trygga på jobbet. Vi ska kunna driva de lokala förhandlingarna med bra resultat. Behövs det ska vi kunna ta en strid med arbetsgivaren på ett sätt som innebär att vi får gehör för våra synpunkter.

Allt det här – och mycket mer för den delen – får du lära dig mer om i förbundets medlemsutbildning. Utbildningen kan bedrivas på olika sätt. Exempelvis genom studiecirklar, kurser, distansstudier, självstudier eller en kombination av olika metoder. Ni väljer själva den form som passar er bäst. Alla medlemmar är välkomna. Ta kontakt med din arbetsplatsklubb eller region om du vill veta mer.

Utbildningar för förtroendevalda

Våra många förtroendevalda utgör ryggraden både i den dagliga fackliga verksamheten och i hur vi ständigt utvecklar förbundet för att stå starkt. Varje förtroendevald ska därför ha en egen utbildningsplan. Alla förtroendevalda ska erbjudas utbildningarna ”Vald på jobbet” och ”Kärnutbildning”. Utbildningar som byggs på och kompletteras med andra utbildningar för olika uppdrag och sakfrågor.

Tvärfackliga utbildningar

Utöver de utbildningar som Livs ordnar och erbjuder finns det tvärfackliga utbildningar som sker inom ramen för LO-samarbetet. Här kan framförallt förtroendevalda ges möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan olika branscher och spetskunskap i olika organisations- och sakfrågor.

Nätutbildningar

Även LO erbjuder utbildningar på nätet för dig som är förtroendevald eller medlem i facket. Det finns främst korta självstudiekurser om fackliga frågor och arbetsrätt. Här hittar du LO:s nätutbildningar.

OBS. På Mina sidor som du som medlem når efter inloggning ser du aktuella kurser och utbildningar.